Selecteer de taal

Universele Energie voor iedereen ue4all.org uitleg

 

Universele Energie voor iedereen ue4all.org stelt zich ten doel om bij zoveel mogelijk mensen chakra's te openen, zonder dat er geld tussen staat, niet omdat geld goed of slecht is, maar omdat we voor (on)bemiddelden UE vrij willen geven. We willen een anoniem instrument van God zijn, gelijkgezinden die samen naast elkaar werken met respect voor de eigenheid van een ieder. Zowel de zichtbare als de onzichtbare wereld willen we helpen en sporen van liefde achterlaten.

UE voor iedereen.org is voorlopig een contactpunt waar ieder in Nederland zijn deelnemers/ters kan registreren.

Binnen ue4all.org zijn mensen werkzaam, die zelf UE onderwijs geven en die andere cursusleiders willen ontmoeten en bijstaan.

Vanuit liefde willen we werken, niet vanuit hiërarchische structuren.

Er is veel werk: op straat, bij monumenten en bezienswaardigheden, op werkplekken, op scholen, in verpleeginrichtingen, tehuizen, gevangenissen, ziekenhuizen, enz...

 

We hebben allemaal onze eigen achtergronden en ingangen in onze samenleving. Wie voelt er voor om UE zonder voorwaarden om zich heen te zetten?

Vooreerst willen we de volgende cursus niveaus aanbieden:

X vaardigheden

Y vaardigheden

Z vaardigheden

Diegenen, die mee willen denken over de inhoud van de beginnerscursus en samenstelling van cursusmateriaal, kunnen zich melden, zodat we een werkgroep in kunnen stellen.

Voor het embleem kozen we een golvend landschap met daarboven zonnen die samen een slang vormen. Toelichting:

Het leven verloopt met ups en downs, op aarde ervaren we in toenemende mate allerlei "turbulentie", maar universele energie is er om harmonie te herstellen. De slang als symbool van transformatie is weergegeven door zonnen. Wereldwijd werkt ieders innerlijke zon naast die van de ander. Door de verbinding van ons allen handelen we samen om eenheid te brengen om zo vrede en gezondheid voor alle leven op onze aarde te scheppen.

Eenvoud, laagdrempeligheid, respect voor het onderwijs dat we van Meester Dang mochten ontvangen, respect voor een ieder die cursus geeft en voor hen die het ontvangen, daar willen we vanuit werken.

Daadkrachtig vorm geven aan UE zodat we als mensen elkaar ondersteunen tijdens de veranderingen, die gaande zijn.

Dat ue4all.org mag bijdragen aan liefdevolle onderlinge omgang.