Selecteer de taal

UNIVERSELE ENERGIE voor iedereen ue4all.org CURSUS


Universele Energie voor iedereen ue4all.org deze cursussen hebben een oplopend niveau. Eerst begint u met de basis. Hierop volgend zijn meerdere cursussen mogelijk, ingedeeld in X Y en Z. Activering Chakra's tot 100% , eenvoudige meditatie vanuit waar u bent, praktische technieken, dit alles bijdragend aan meer harmonie in uzelf en daardoor ook om u heen. 

Ieder mens kan deze Universele Energie cursussen volgen (vanaf 12-18 jaar met toestemming van de ouders) en leert eenvoudige oefeningen. De oefeningen zijn voor een ieder bedoeld zonder zware lichamelijke inspanningen te hoeven leveren, maar gewoon uitvoerbaar zittend of staand thuis, buiten of op uw werk.

Het Basis Niveau genoemd X1 bestaat uit 5 niveaus.  X1 is de basis voor de vervolg cursussen X2, X3, Y1, Y2, Y3, Z1, Z2 . Als U een cursus wilt volgen dan dient u eventuele voorgaande cursussen gevolgd te hebben. X1 de Basis vergelijkbaar met Basis Niveau, X2 vergelijkbaar met Middelbaar Niveau 1, X3 vergelijkbaar met Middelbaar Niveau 2, Y1 vergelijkbaar met Hoger Niveau 1, Y2 vergelijkbaar met Hoger Niveau 2, Y3 vergelijkbaar met OOSTERSE FILOSOFIE I/II/III, Z1 vergelijkbaar met Toepassing Spirituele Wetenschap I en II, Z2 vergelijkbaar met Toegepaste Spirituele Wetenschap, Z3 Eenheid in Alles. 


Alle cursussen zijn gratis als het om een kleine groep gaat. Donaties zijn welkom. Voor wat betreft de consumpties en materiaal dat u ontvangt wordt er een kleine kostendekkende bijdrage gevraagd. Cursussen aan huis zijn ook mogelijk indien u aan huis gebonden bent.

Universele Energie voor iedereen programma:

Luong Minh Dang :

Men moet weten dat chakra 7 en de ultracellen een verblindend gouden licht bezitten van een zeer hoge frequentie. Deze frequentie verandert alle cellen van ons lichaam, en laat ze iedere dag met een hogere frequentie trillen, totdat zij het nirwana, de gelukzaligheid of het paradijs bereiken. Deze ultracellen hebben een speciale structuur. Vooralsnog zullen wij ze cellen noemen die een lichtgevende elektriciteit produceren. Zij volgen de onsterfelijke en onvergankelijke ziel, en wanneer deze in een lichaam reïncarneert, nestelen zij zich in de hersenen van dat lichaam. Wij kunnen ze beschouwen als een elektrische generator van bovennatuurlijke kracht, met vele functies en effecten en met onbeperkte toepassingsmogelijkheden. Als wij leren hoe wij deze ultracellen kunnen gebruiken, zullen wij in staat zijn tot bovennatuurlijke dingen, en natuurlijk, we zullen speciale mensen worden.